top of page

ONZE VAARDIGHEDEN

Wij realiseren uw asbestinventarissen, zowel visueel (jaarlijkse inspectie van asbest in een gebouw op initiatief van de werkgever) als destructief (voor een renovatie of afbraak).

ASBESTINVENTARIS : BEHEERSPLAN OF DESTRUCTIEVE INVENTARIS ?

Asbestinventaris type “beheersplan”

Doelen :

 

 • om het asbest toestand van uw gebouw uit te voeren, met een focus op de zichtbare asbesthoudende materialen rekening houdend met de specifieke parameters via veegmonsters geanalyseerd door een erkend laboratorium

 • om de asbesthoudende materialen risicofactor voor de gezondheid van de bewoners te bepalen

 • om korte, middellange of lange termijn adviezen van deze materialen te bieden

 • Dit document moet jaarlijks geactualiseerd worden

Betrokken mensen:

 

 • Eigenaars van gebouwen met werknemers (bijvoorbeeld verzorgers)

 • Bouw managers

 • Werkgevers van externe bedrijven die op locaties werk uitvoeren

 

Asbestinventaris type “destructief”:

Doelen :

 

 • In het geval van renovatie of afbraak

 • Diepgaande asbesthoudende materialen lokaliseren, via veegmonsters geanalyseerd door een erkend laboratorium

 • om hoeveelheden te bepalen

 • om de aanwezigheden op plannen te bepalen

 • het aanvraagformulier voor een milieuvergunning in te vullen

Betrokken mensen:

 

 • Eigenaars van gebouwen

 • Werkgevers / huurders

 • Algemene aannemer

 • Erkend abestverwijderaar

Bovendien asbestinventarisaties biedt Pegase Environnement om voor al het asbest management proces te zorgen in het verdedigen van uw belangen. Pegase Environnement is uw adviseur, maar is geen abestverwijderaar.

bottom of page