ASBEST

Asbest is een vezelige delfstof met vele eigenschappen (warmte-, brandwerend isolatiemateriaal, elektrisch, enz.). Het werd gebruikt in de bouwindustrie en de renovatie van gebouwen gedurende decennia.

 

Met de tijd wordt verslecht. De oorzaken zijn: verouderde staat, trillingen, stromen van lucht, enz. De gevolgen zijn een liberalisering van asbestvezelige deeltjes in de atmosfeer, die altijd de schadelijke eigenschappen bevatten.

 

Inderdaad, het vrijkomen van deze vezels leidt tot veel gezondheidsrisico's van ernstige ziekten zoals mesothelioom, longkanker, asbestose, pleurale en verscheidene andere ziekten.

TWEE TYPES VAN ASBESTHOUDENDE MATERIALEN :

BROOS ASBEST

Verboden in België in 1986

Afvoeren naar stortplaats van klasse 1

NIET-BROOS ASBEST

Verboden in België in 1999

Afvoeren naar stortplaats van klasse 2

Contact

Siège social :

Rue du Vallon 92

B-1332 Rixensart

Belgique

Siège d'exploitation :

Drève Richelle 161/B

B-1410 Waterloo

Belgique

Mail : info@pegase-environnement.be

  • Facebook

Copyright © Pegase Environnement