DUURZAM BEHEER VAN DE RISICO'S VAN ASBEST

ONZE VAARDIGHEDEN

Wij realiseren uw asbestinventarissen, zowel visueel (jaarlijkse inspectie van asbest in een gebouw op initiatief van de werkgever) als destructief (voor een renovatie of afbraak) en dit in lijn met het KB van 16 maart 2006 en voor projecten in Brusselse Gewest volgens het Besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Regering van 10 april 2008 (de "BIM wet").

ASBEST

Asbest is een vezelige delfstof met vele eigenschappen (warmte-, brandwerend isolatiemateriaal, elektrisch, enz.). Het werd gebruikt in de bouwindustrie en de renovatie van gebouwen gedurende decennia.

 

WETGEVING

Voor alle gewesten van het land:

Koninklijk besluit van 16 maart 2006 (aangepast door het koninklijk besluit van 8 juni 2007)

 

Verplichting om een inventaris van asbest type "beheersplan" uit te voeren met een jaarlijkse bijwerking

 

In het geval van renovatie of afbraak: inventaris type "destructief"

VERWIJZINGEN EN PARTNERSHIPS

Openbare markten*

 

Instellingen en administraties

FOD Defensie

FOREM (alle vestigingen van Provincie Henegouwen)

I.E.C.B.W.

Online

documentatie

Hier onze selectie van materialen (video's, artikelen, wetten, enz.) op het nieuws van asbest.

F.A.Q

Frequent asked questions

Pegase Environnement antwoord op de vragen die je stelt over asbest.

(in bouw)

Newsletter

Abonneer u op onze nieuwsbrief 

Mijn e-mailadres

Contact

Siège social :

Rue du Vallon 92

B-1332 Rixensart

Belgique

Siège d'exploitation :

Drève Richelle 161/B

B-1410 Waterloo

Belgique

Mail : info@pegase-environnement.be

Fax : + 32 2 652 58 48

 

Copyright © Pegase Environnement